انتخاب چندمعیاره تامینکنندگان چوب با استفاده از رویکرد F.D.A.N.P )مورد  مطالعاتی: کارخانه چوب ایساتیس(

چکیده مقاله

در این تحقیق سعی شده است عوامل موثر بر انتخاب تامین کنندگان در صنعت چوب )مورد مطالعاتی: کارخانه چوب ایساتیس( با رویکرد تحلیل شبکه ای فازی و دیمتل فازی شناسایی و رتبه گردد. لذا پس از بررسی ادبیات موضوع و جلسه هم اندیشی با خبرگان شاخص های موثر بر انتخاب تامین کنندگان انتخاب گردید. سپس با استفاده از دو روش تصمیم گیری چند معیاره، از روش دیمتل فازی به بررسی تاثیر گذاری و تعیین روابط بین عوامل موثر بر انتخاب تامین کنندگان پرداخته می شود و با روش تحلیل شبکه ای فازی میزان اهمیت نسبی عوامل و اولویت بندی آن ها تعیین می گردد که نتایج آنها به شرح ذیل است:

در بین معیارها ) کیفیت، قیمت، تحویل به موقع، انعطاف پذیری( اولویت عوامل جهت انتخاب تامین کنندگان عبارتند از: ۱. کیفیت ۲. قیمت 3. تحویل به موقع 6. انعطاف پذیری و همچنین از بین زیر معیار ها “ تعهد مدیریت به کیفیت” در رتبه اول “ نرخ معیوبی” در رتبه دوم و “ هزینه حمل و نقل” در رتبه سوم و همچنین “ توانایی پاسخگویی” در رتبه آخر قرار گرفت.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

دکتر ابوتراب علیرضایی ؛دکتر علی بدیعزاده ؛رضا شاهین ؛ ۱۳۹۵، انتخاب چندمعیاره تامینکنندگان چوب با استفاده از رویکرد F.D.A.N.P )مورد مطالعاتی: کارخانه چوب ایساتیس(، کنفرانس بین المللی فرصت ها و چالش ها مدیریت ،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11471-Selection-of-multi-criteria-timber-suppliers-using-the-F.D.A.N.P-approach.-Case-study:-Isatsis-wood-factory-(

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(دکتر ابوتراب علیرضایی ؛دکتر علی بدیعزاده ؛رضا شاهین ؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل