گرافیک محیطی؛ نقش تکنولوژی در عملکرد سیستمهای راهیابی

چکیده مقاله

در این پژوهش به مطالعه چیستیِ گرافیک محیطی و نقش تکنولوژی به عنوان ابزاری جهت بهرهمندی از سیستمهای راهیابی پرداخته شد .گرافیک محیطی بهعنوان یکی از زیرشاخههای هنر گرافیک، رسانهای پویا و اثربخش در جهت ارتقاء کارکرد محیط شهری و فضای معماری محسوب میشود که علاوه بر پیامرسانی، کارکردهای گستردهتری ازلحاظ ابعاد فرهنگی و اجتماعی در پی دارد .گرافیک محیطی، تأثیر عمیقی در بهبود روند شهرنشینی، و حل بسیاری از معضلات اجتماعی و فرهنگی دارد. از اینرو و خاصه در سالیان اخیر، توجه بسیاری از هنرمندان، سیاستمداران و جامعهشناسان به این امر معطوف شده است. حال، تکنولوژی به عنوان ابزاری مجزا، در خدمت هنر آمده تا رسیدن به این هدف مهم را تسریع بخشد. به همین سبب، بررسیِ چنین موضوعی میتواند از اهمیت بسیار بالایی برخوردار باشد. پژوهش حاضر بر اساس هدف، پژوهشی نظری- کاربردی به حساب میآید؛ چرا که نه نتایج حاصل از آن میتواند در خدمت نهادها و مراکز شهری و سازمانهای مربوط قرار گیرد. همچنین بر اساس ماهیت، دارای روش توصیفی- تحلیلی بوده و روش گردآوری دادهها نیز به صورت کتابخانهای- اسنادی صورت پذیرفته است .نتایج پژوهش حاکی از آن دارد که با حضور تکنولوژی در گرافیک محیطی، خاصه با تأکید بر سیستمهای راهیابی، میتوان بار حسی و تعاملی اثر هنری در مواجه با شهروندان و مخاطبان را افزایش داد. این تکنولوژی میتواند مجموعهای از متریالها و ابزارهای پیشرفتهی کامپیوتری و غیره باشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، گرافیک محیطی؛ نقش تکنولوژی در عملکرد سیستمهای راهیابی، کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مهندسی ،علوم وتکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11606-Environmental-Graphics;-The-Role-of-Technology-in-the-Performance-of-Navigation-Systems

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل