بررسی تاثیر اندازه شرکت و فرصت های رشد شرکت بر مدیریت سود

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اندازه شرکت و فرصت های رشد شرکت بر مدیریت سود می باشد. در این پژوهش با مطالعه 222 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 2951 تا 2951 و استفاده از روش رگرسیون ترکیبی، به بررسی تأثیر اندازه شرکت و فرصت های رشد شرکت بر مدیریت سود پرداخته شده است. نتایج بررسی ها نشان داد که بین اندازه شرکت با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. این درحالی است که رابطه معکوس و معناداری بین فرصت های رشد شرکت و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  وجود دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمدجواد محمودی؛رضا عزیزی ؛ ۱۳۹۴، بررسی تاثیر اندازه شرکت و فرصت های رشد شرکت بر مدیریت سود، کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی،مدیریت و اقتصاد، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11624-Investigate-the-impact-of-corporate-size-and-company-growth-opportunities-on-earnings-management

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمدجواد محمودی؛رضا عزیزی ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل