بررسی تاثیر تصمیمات ساختار سرمایه مورد انتظار )هدف( بر روی عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

در این پژوهش به بررسی تاثیر تصمیمات ساختار سرمایه مورد انتظار )هدف( بر روی عدم تقارن

اطلاعاتی می پردازیم. جامعه آماری کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران می باشد با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 109 شرکت را به عنوان حجم نمونه طی 5 سال متوالی)از 1388 تا 1392 ) انتخاب شده است. برای آزمون فرضیات از رگرسیون چند متغیره به کمک نرم افزار SPSS 22 استفاده شده است.عدم تقارن اطلاعاتی توسط نقدینگی سهام شرکت اندازه گیری می شود که با معیارهای نظیر فعال بودن معاملات، هزینه های معاملات، تاثیر قمیت بر روی گردش سفارشات برای اندازه گیری استفاده می شود. با مدل سازی اهرم مالی )ساختار سرمایه( و نقدینگی )عدم تقارن اطلاعاتی( و با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی فرصت رشد و اندازه ی شرکت ، اطلاعات نشان می دهد که ساختار سرمایه بر عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر گذار است و همچنین متغیرهای فرصت رشد و اندازه ی شرکت یر ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی اثر دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۳، بررسی تاثیر تصمیمات ساختار سرمایه مورد انتظار )هدف( بر روی عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین دمدیریت,اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7768-The-impact-of-capital-structure-decisions-expected)-target-(based-on-information-asymmetry-Companies-listed-in-the-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل