بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

تعیین ساختار سرمایه یکی از مهمترین مواردی است که مدیران مالی برای دستیابی به اهداف مالی با آن مواجهند . شرکتها همواره به دنبال این هستند که از طریق تعیین بهترین ترکیب ساختار سرمایه ارزش شرکت را به حداکثر برسانند . تاکنون پژوهشهای متعددی به صورت میدانی در رابطه با عوامل اثرگذار بر ساختار سرمایه و سودآوری شرکتها انجام و به منظور تعیین ساختار بهینه سرمایه، نظریههای متعددی توسعه داده شده است . . در این پژوهش، رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. جامعه مورد پژوهش کلیه شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران بوده که با استفاده از نمونهگیری با روش غربالگری 122 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1388-1393 انتخاب گردید و با استفاده از دادههای تلفیقی و روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته فرضیات مورد نظر در پژوهش آزمون شد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

داریوش جاوید؛احسان محمدی؛ ۱۳۹۵، بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت , اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9741-The-relationship-between-capital-structure-and-Profitability

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(داریوش جاوید؛احسان محمدی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل