بررسی تاثیر جریان های نقدی آزاد و حاکمیت شرکتی بر سطح سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مطالعه موردی:شرکتهای سیمانی، دارویی و پتروشیمی)

چکیده مقاله

در تئوری نباید بین سطح سرمایه گذاری و جریان های نقدی تولیدی داخلی رابطه ای وجود داشته باشد. با این وجود تحقیقات قبلی رابطه بین مخارج سرمایه ای و جریان های نقدی آزاد را تایید نموده اند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر جریان های نقدی آزاد و حاکمیت شرکتی بر سطح سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)مطالعه موردی:شرکتهای سیمانی، دارویی و پتروشیمی( است. تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ نحوه اجرا توصیفی- همبستگی است. برای انجام تحقیق 8 فرضیه تدوین شد. این موضوع در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 8389 تا 8393 با نمونه ای 831 تایی بررسی شد. یافته ها تاثیر جریان های نقدی آزاد و حاکمیت شرکتی بر سطح سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را به طور کلی و در شرکتهای سیمانی و پتروشیمی تایید و در شرکتهای دارویی تایید نکرد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.سید ابوالفضل دلقندی؛2.رویا دارابی؛3.زمان حسن زاده چولن؛ ۱۳۹۵، بررسی تاثیر جریان های نقدی آزاد و حاکمیت شرکتی بر سطح سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مطالعه موردی:شرکتهای سیمانی، دارویی و پتروشیمی)، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9215-The-Survey-of-the-Impact-of-Free-Cash-Flow-and-Corporate-Governance-on-Investment-Level-of-Listed-Firms-of-Tehran-Stock-Exchange(Case-Study:-Cement,-Medicinal-and-petrochemical-Firms)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.سید ابوالفضل دلقندی؛2.رویا دارابی؛3.زمان حسن زاده چولن؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل