نقش اسناد بین الملل و معاهدات در توسعه حقوق مخاصمات مسلحانه

چکیده مقاله

معاهدات بین المللی در سالیان اخیر به عنوان یکی از پرچالشترین مباحث حقوقی در صحنه بین الملل مطرح بـوده و بـسیاری از کـشورها چه از نظر اصلاح قوانین داخلی، چه از نظر الحـاق بـه معاهدات بین المللی و چه از نظر تشکیل کمیتههای ملی و ارگانهای مسئول دولتی، در این رابطه اقدامات قابل ملاحظهای را انجام دادهاند. مخاصمات مسلحانه، تعبیر سنتی آن جنگ، یکی از عناصر پایدار درتاریخ بشر اسـت. چرا که دولتها مهمترین شیوه برای دستیابی به منافع واهداف ملی خود و یـا برطرف کردن اختلافاتشان در روابـط بـا کشورهای دیگر را کاربرد زور میدانستند و بیشترین درجه استفاده از زور نیز جنگ بوده است.به همین دلیل تا مدتها توسل به زور در حقوق بینالملل مجاز شمرده شد. اما اکنون با گسترش مفهوم حقوق بشر این مساله مورد تنفر بسیاری از کشورهای طالب صلح است و سازمان بین الملل به عنوان مرکز مبارزه با این مشکلات وظیفه تصویب و بررسی معاهدات و اسناد بین المللی جهت مبارزه با مخاصمات مسلحانه می باشد .پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی، به بررسی مفهوم مخاصمات مسلحانه پرداخته و نقش معاهدات و اسناد بین المللی را در توسعه حقوق این مهم را تحلیل می کند. بر اساس نتایجی که از این پژوهش بدست آمد باید بیان داشت که مشکل جامعه بین المللی تنها به کمبود و نواقص مقررات در عرصه های گوناگون بین المللی ختم نمی شود؛ چرا که در بعضی موارد، شاهد نوعی تورم و افزایش مقررات هستیم. وجود هنجارهای متعدّّد در عرصه های مختلف، بدون داشتن ضمانت اجرایی واقعی، ارزش چندانی را برای جامعه بین المللی به ارمغان نمی آورد. این مقررات زمانی می تواند روابط بین المللی را به خوبی منظم کند که دارای مکانیزم های مؤثر اجرایی باشد و به وسیله تابعان اوّّلیه و اصلی حقوق بین الملل، مورد حمایت و در عرصه عمل، مورد احترام واقع شود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سعیده علی محمدی ؛علی اشرف خانه ای ؛ ۱۳۹۴، نقش اسناد بین الملل و معاهدات در توسعه حقوق مخاصمات مسلحانه، کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی،مدیریت و اقتصاد، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11631-The-Role-of-International-Documents-and-Treaties-in-the-Development-of-the-Rights-of-Armed-Conflict

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سعیده علی محمدی ؛علی اشرف خانه ای ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل