نقش کمسیون حقوق بین الملل درتدوین و توسعه حقوق بین الملل محیط زیست

چکیده مقاله

طبیعت قادر است به خوبی پاسخگوی نیاز تمام انسان ها باشد مشروط برآن که به صورت معقول مورد استفاده قرار گیرد . زمانی که به صورت بی رويه از طبیعت و منابع آن استفاده گردد ، طبیعت تخريب و منابع آن رو به اتمام می رود لذا انسان برای تامین نیازهايش با کمبود مواجه می گردد .در اين راستا مبانی حفاظت از محیط زيست بر پايه دو ديدگاه انسان محور و محیط زيست محور وجود دارد. در ديدگاه انسان محور وضعیت محیط به دلیل تاثیر مستقیمی که بر تداوم حیات و کیفیت زندگی بشر دارد مورد توجه قرار می گیرد و در مقابل ديدگاه محیط زيست محور، اهداف زيست محیطی که توافق اجتماعی در مورد آن وجود دارد را دنبال می کند که هر کدام جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد . از سوی ديگر کمیسیون حقوق بین الملل به عنوان نهادی که وظیفه "تدوين و توسعه حقوق بین الملل "را برعهده دارد يکی از نهادهای است که تاملاتی در زمینه حقوق بین الملل محیط زيست داشته است. به طوری که اين کمیسیون در سال 8591 اولین گزارش خود را در خصوص کنوانسیون ناظر به ماهیگیری و صید منابع زنده دريای آزاد ارائه داده است و آخرين گزارش خود در سال 3182 در خصوص حفاظت از اتمسفر و حفاظت از محیط زيست در مخاصمات مسلحانه تهیه کرده است . از طرفی سايراقدامات و فعالیت های کمیسیون حقوق بین الملل مانند تهیه پیش نويس معاهدات بین المللی و پاسخ به برخی سئوالات مطرح شده از اين کمیسیون در اين حوزه قابل توجه می باشد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.علي اشرف خانه اي؛2.لیلا رجبي؛ ۱۳۹۵، نقش کمسیون حقوق بین الملل درتدوین و توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8937-The-role-of-international-law-commission-on-the-codification-and-development-of-international-environmental-law

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.علي اشرف خانه اي؛2.لیلا رجبي؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل