مروری بر نقش عوامل محیطی رودخانه در سرزندگی فضای شهری (مورد مطالعه : رودخانه زرجوب رشت)

چکیده مقاله

اهمیت احیای عناصر طبیعی در شهرها، با توجه به نیاز به فضاهای جمعی و سرزندگی درآن، ضرورتی غیرقابل انکار است. چرا که شهر به مثابه یک موجود زنده، برای ادامه حیات، به سرزندگی نیازمند است. اما مسئله اینست که، چگونه می توان مظاهر طبیعی در شهرها، همچون رودخانه ها را که اغلب مورد غفلت و انفعال قرار می‌گیرند، مورد شناسایی، تقویت و استفاده بهینه قرار دارد، بطوریکه این پتانسیل شهری درخدمت شهر و شهروندان قرارگرفته و موجبات حضور فعال مردم، سرزندگی و زیست پذیری را فراهم آورد؟ شهر رشت یکی از شهرهاییست که از این موهبت طبیعی برخوردار است. لکن به عنوان یکی از الزامات شهری، درجهت ارتقاءکیفیت محیط شهر، بدان پرداخته نشده است. برای انجام این پژوهش، رودخانه زرجوب رشت که به لحاظ محیطی قوی، ولی درعین حال به دلیل نداشتن سیمای مناسب، زیرساخت ها وخدمات شهری متناسب با نیازشهروندان، ازسرزندگی کافی برخوردارنمی‌باشد، مورد مطالعه قرارگرفت سپس با استفاده از آرای نظریه پردازان در این زمینه، همچون، جین جیکوبز، کوین لینچ، یان گل و ... به ارائه عواملی و معیارهایی در جهت ایجاد محیط سرزنده در این رودخانه پرداخته شد. پرسش‌هایی که در این نوشتار  در نظر است  به پاسخ آنها بپردازیم عبارتند از :کالبد رودخانه زرجوب رشت، چگونه در ارتقا کیفیت محیط وسرزندگی مردم تأثیر دارد؟ چه راهکارهایی در باز آفرینی حاشیه این رودخانه پیشنهاد می‌شود؟ روش تحقیق در این پژوهش، تحلیل توصیفی ومبتنی بر سنجش معیارهای کیفی، جهت تحقیق دروضع موجود، با تکیه برمطالعات اسنادی، مشاهده و مصاحبه خواهد بود. یافته‏های پژوهش درنهایت به صورت دستورالعمل‌هایی در برگیرنده مدل کلی عوامل تأثیرگذار بر سرزندگی و بهبودکیفیت محیط رودخانه می‌باشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

ساویز طیاح؛محمد رضا نصیر سلامی؛ ۱۳۹۵، مروری بر نقش عوامل محیطی رودخانه در سرزندگی فضای شهری (مورد مطالعه : رودخانه زرجوب رشت)، کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعمران،معماری و شهرسازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11993-An-overview-of-the-role-of-river-environmental-factors-in-urban-vitality-(Case-study:-Zarjub-river-of-Rasht)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(ساویز طیاح؛محمد رضا نصیر سلامی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل