مطالعه ای بر حوزه ی هوش هیجانی و رضایت زناشویی(مروری)

چکیده مقاله

طی سااااا هاخ اخیر معات ا  و پژوها هاخ وراوانی در زمینه هوی هییانی انیام گرو ه که مبین اهمیت و تأثیر وراوان هوی هییانی و مؤتفه هاخ آن بر زندگی در قرن حاضر است. آنچه از نظریه هاخ و معات ا  گوناگون بر می آید هوی هییانی به توانایی اوراد در وهم و ادراک احساسا  و عواطف خود و دیگران و سازماندهی مناسب آن ها و نیز به کارگیرخ صحیح آن در هدایت رو ار و اوکار اشاره دارد. همچنین اهمیت حفظ بنیان خانواده در جام ه صن  ی امروز، بررسی عوامل موثر بر رضای مندخ زناشویی را از پیا برجس ه ساخ ه است .رضایت زناشویی عبار  است از احساس رضایت و تذ  تیربه شده توسط زن و شوهر در جنبه هاخ مخ لف زندگی و روابط خود. رضااایت زناشااویی به عنوان یغ م ویر وابساا ه تحت تأثیر عوامل و م ویرهاخ وراوانی قرار دارد که بر میزان و کیفیت آن تأثیر گذار اساات. طبق معات ا  و بررساای هاخ انیام شااده یکی از این عوامل تأثیرگذر هوی هییانی و مؤتفه هاخ آن است که بر روند بهبود و تقویت کیفیت روابط زوجین مؤثر بوده و به عنوان مؤتفه اخ مهم به شمار می آید. تذا هدف ما در این پژوها بررسی مؤتفه ها و اب اد مخ لف هوی هییانی و رضایت زناشویی می باشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

امیرعلی رجنی؛مهلا عربیان؛شیما تجری؛حسین فاضلی نیا؛سحر حسینی ؛ ۱۳۹۵، مطالعه ای بر حوزه ی هوش هیجانی و رضایت زناشویی(مروری)، دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12309-A-Study-on-Emotional-Intelligence-and-Marital-Satisfaction-(Review)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(امیرعلی رجنی؛مهلا عربیان؛شیما تجری؛حسین فاضلی نیا؛سحر حسینی ؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل