تحلیلی بر شبکه‌های اجتماعی تخصصی از منظر مدیریت دانش  مورد مطالعه پژوهشگاه فضایی

چکیده مقاله

شبکه های اجتماعی آنلاین راه های ارتباطات بسیاری از افراد را تغییر داده اند. این شبکه ها راه ساده ای برای جستجو و یافتن دانش و تجربه از طرف دوستان و سایر افراد هستند. شبکه های اجتماعی تخصصی به افراد اجازه برقراری ارتباط و ارتقای فردی در مقیاس جهانی را به سرعت می دهند. گسترش وب سایت های حرفه ای شبکه های اجتماعی برای محققان (مانند Researchgate یا Academia.edu ) فرصت های جدیدی برای ایجاد و حمایت از تعاملات در جوامع معرفتی ارائه می دهند. انتظار می رود که شبکه های اجتماعی علمی روش های کار پژوهشگران را تغییر دهند. هدف از این مقاله بررسی نقش شبکه های اجتماعی حرفه ای برای مدیریت دانش است. بر اساس ادبیات موجود، این مقاله مسائل عمده مربوط به مدیریت دانش و شبکه های اجتماعی را توضیح می دهد. یک تحقیق تجربی کمی با استفاده از یک نظرسنجی الکترونیکی انجام شد. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش‌های پژوهش، پیمایشی - توصیفی می¬باشد. بدین منظور پرسشنامه الکترونیکی در میان پرسشنامه ها در میان متخصصین مرکز تحقیقات فضایی توزیع شد. گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و بررسی فرضیه‌های مدل در قالب مدل معادلات ساختاری و از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که شبکه های اجتماعی تخصصی،  از مدیریت دانش پشتیبانی می کند و از طریق ایجاد، به اشتراک گذاری، به کارگیری و ذخیره سازی دانش ایجاد ارزش می نمایند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

بهرام علیشیری طالقانی؛فرخنده مرتاض هجری؛جمال آغایاری؛ ۱۳۹۵، تحلیلی بر شبکه‌های اجتماعی تخصصی از منظر مدیریت دانش مورد مطالعه پژوهشگاه فضایی، دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ،تکنولوژی و مهندسی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12490-An-Analysis-of-Specialized-Social-Networks-from-the-Knowledge-Management-Perspective-of-the-Space-Research-Institute

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(بهرام علیشیری طالقانی؛فرخنده مرتاض هجری؛جمال آغایاری؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل