مبانی حقوق بشری الزام دولتها به حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی

چکیده مقاله

مسألۀ مورد مطالعه در این مقاله این است که بر اساس مواد کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت دولت ها در برابر اَعمال متخلفانۀ بین المللی، هر دولتی که دارای تعهد عام الشمول می باشد در خصوص منافع شخصی که قربانی تجاوز و ذینفع تعهد شده است، ممکن است اقدام به طرح دعوای جبران خسارت نماید. مواد کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص حمایت دیپلماتیک همچنین باید تعیین می نمود که دولت متبوعِ شخص ممکن است صرفاً در مورد منافع شخص زیاندیده هنگام تجاوز به حقوق وی درصدد جبران خسارت برآید. هدف این پژوهش نیز یافتن پاسخ این سؤال است که دولتها چه الزامی برای حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقیقی دارند و آیا در قواعد حقوق بشری برای دولتها جهت حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقیقی الزامی وجود دارد؟ روش پژوهش حاضر نیز توصیفی و تحلیلی و کاربردی می باشد. همچنین روش گردآوری اطلاعات نیز از نوع مطالعات کتابخانه ای بوده که از طریق فیش برداری از کتب ، مقالات و منابع معتبر مربوط مطالب جمع آوری شده اند. آنچه که از تحقیق حاضر بدست می آید بررسی ضرورت تغییر اساسنامه دیوان و پروسه صدور آرای دیوان است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

نادر بردی زاده؛محمد منقوش؛ ۱۳۹۵، مبانی حقوق بشری الزام دولتها به حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی، دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ،تکنولوژی و مهندسی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12521-Fundamentals-of-Human-Rights-Obligations-of-Governments-for-the-Diplomatic-Protection-of-Legal-Persons

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(نادر بردی زاده؛محمد منقوش؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل