بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود عملکرد بانک های خصوصی با تکنیک ANP و DEMATEL

چکیده مقاله

   بانک ها یکي از موتورهاي محرك اقتصادي هر كشور محسوب مي شوند. در بانكداري نوين، مؤلفه هاي متعددي وجود دارند كه بر روند تجهيز منابع پولي بانك ها و مؤسسات مالي تأثير مي گذارند. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر بهبود عملکرد بانک اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. هدف از این مقاله ارائه یک روش تصمیم گیري چند معیاره تحلیل شبکه ANP ۱برای اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود عملکرد بانک های خصوصی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و سرپرستان ۱۹ بانک خصوصی شرق تهران می باشند که از این میان تعداد ۴۰ نفر بعنوان نمونه آماری به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای تعیین روابط بین معیارهای این پژوهش، از تکنیک DEMATEL استفاده شده است. شاخص های ارزیابی عملکرد بانک ها در دو سطح که شامل معیار ها و زیر معیار می باشد، با استفاده از مطالعات کتابخانه اي و نظر خبرگان استخراج شده است. بر اساس یافته های پژوهش، ریسک اعتباری،  اندازه بانک و ریسک توانایی به ترتیب در اولویت اول دوم و سوم قرار گرفتند. بنابراین سیستم بانک برای کسب سودآوری می بایست ریسک اعتباری را کنترل کند. از طرفی اندازه بانک در اولویت دوم قرار گرفته است. مدیران با دانش به اطلاعات به دست آمده می توانند  تصمیماتی موثر اخذ و به نظام بانکی ارائه نمایند.

 

۱ –Analytical network process

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود عملکرد بانک های خصوصی با تکنیک ANP و DEMATEL، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد وعلوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12563-Investigate-and-prioritize-the-factors-affecting-the-performance-of-private-banks-through-the-ANP-and-DEMATEL-techniques

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل