اولویت بندی عوامل موثر بر صادرات زيره سبز با تاکید بر ظرفیت تولید شهرستان نیشابور زیر نظر کارشناسان شرکت های صادراتی شهر مشهد با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره AHP

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر اولویت بندی عوامل موثر بر صادارت زیره سبز با تاکید بر ظرفیت تولید شهرستان نیشابور با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره (AHP) است. این تحقیق ، توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری داده ها، کتابخانه ای-  میدانی است . در این فرآیند ، ابتدا با روش مطالعه کتابخانه ای ، عوامل موثر بر صادرات بخش صادارتی گیاه زیره سبز و با تاکید بر ظرفیت تولیدی شناسایی می گردد. با بررسی دیدگاه های کارشناسان و صاحب نظران پرسشنامه آغازین تدوین می گردد.مدل تصمیم گیری چند معیاره، کاربرد بسیار گسترده ای در تصمیم گیری های پیچیده هنگامی که معیارهای متعدد و گاه متضاد وجود دارند،  پیدا نمودند. تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه متعدد بوده و هرکدام خصوصیات و شرایط کاربرد خاص خود را دارا هستند و شرایط به کارگیری آن ها نیز متفاوت است. نتیجه آزمون فرضیات بیانگر این است که  معیار عوامل مرتبط با بازار بیشترین اولویت برخوردار است. معیار عوامل زیرساخت در اولویت دوم، معیار عوامل سیاسی در اولویت سوم، عوامل تولیدی و اقلیمی در اولویت چهارم و عوامل اقتصادی در اولویت پنجم قرار گرفت.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مرتضی مطبعه چی اتحاد؛مسعود جاویدی زرگری ؛سعید بختیاری؛ ۱۳۹۵، اولویت بندی عوامل موثر بر صادرات زيره سبز با تاکید بر ظرفیت تولید شهرستان نیشابور زیر نظر کارشناسان شرکت های صادراتی شهر مشهد با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره AHP، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد وعلوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12573-Prioritizing-factors-affecting-export-of-cumin-with-emphasis-on-production-capacity-of-Neishabour-city-under-the-supervision-of-experts-of-exporting-companies-in-Mashhad-using-multi-criteria-AHP-decision-making-technique

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مرتضی مطبعه چی اتحاد؛مسعود جاویدی زرگری ؛سعید بختیاری؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل