شناسایی و اولویت بندی الزامات مشتریان و الزامات فنی با رویکرد QFD فازی مطالعه موردی: شرکت فرآورده های لبنی رامک شیراز

چکیده مقاله

شناسایی و اولویت بندی الزامات مشتریان و الزامات فنی یک فرآیند تصمیم گیری چند معیاره است که مشتمل بر معیارهای کیفی و کمی بوده و با گسترش روز افزون مبحث برون سپاری از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است.در مبحث شناسایی و اولویت بندی الزامات مشتریان و الزامات فنی روش های مختلفی ارائه شده است که در این مقاله تلاش شده است تا با ارائه یک مدل جامع و کاربردی که با لحاظ همزمان هر دو بعد کیفی و کمی، رویکردی نو در فرآیند شناسایی و اولویت بندی الزامات مشتریان و الزامات فنی در صنعت لبنی بر مبنای مشارکت تمام سطوح کارکنان و خرد جمعی ارائه گردد، تحقیق حاضر در سال 3131 با هدف شناسایی و اولویت بندی الزامات مشتریان و الزامات فنی با استفاده از رویکرد QFD فازی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مصرف کنندگان، محصولات لبنی شرکت فراورده های لبنی رامک شیراز تشکیل می دهند، لذا حجم جامعه نامحدود و با توجه به جدول مورگان برابر با 183 نفر در نظر گرفته شد همچنین به منظور شناسایی الزامات فنی و رتبه بندی الزامات مشتریان، از نظرات 7 نفر از کارشناسان و خبرگان سازمان استفاده گردید. با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی الزامات مشتریان در 1 دسته کلی ویژگی های محصول، کیفیت محصول، تولید سبز قرار گرفتند و سپس با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی این مدل مورد آزمون قرار گرفت و برازش آن تایید شد، سپس با استفاده از تکنیک AHP فازی الزامات مشتریان رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد که 322 .، مهمترین الزامات مشتریان ،.321 ،. الزامات کیفی، مواد اولیه و ترکیبات مرغوب و قیمت رقابتی به ترتیب با اوزان 357 هستند. در نهایت با استفاده از ماتریس خانه کیفیت به بررسی روابط بین الزامات مشتریان و الزامات فنی پرداخته شد و الزامات فنی مورد نیاز به منظور تامین الزامات مشتریان رتبه بندی شدند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

Saeid farahbakht؛Mohammadjafari؛ ۱۳۹۳، شناسایی و اولویت بندی الزامات مشتریان و الزامات فنی با رویکرد QFD فازی مطالعه موردی: شرکت فرآورده های لبنی رامک شیراز، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12089-Identification-and-Prioritization-of-Customer-Requirements-and-Technical-Requirements-with-Fuzzy-QFD-Approach-Case-Study:-Ramek-Shiraz-Dairy-Company

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(Saeid farahbakht؛Mohammadjafari؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل