بررسی اثر استانداردهای بین¬المللی بر میزان کیفیت گزارشگری مالی بانک¬ها

چکیده مقاله

هدف این پژوهش بررسی اثر استانداردهای بین­المللی بر میزان کیفیت گزارشگری مالی بانک­ها می‌باشد. این در راستای این هدف، تعداد 12بانک که اطلاعات مورد نیاز آن برای دوره 10 ساله مورد تحقیق (85 - 94) در مورد آن­ها قابل دسترسی بود، انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه ها از تکنیک آماری آنالیز واریانس بلوکی پانلی یا مدل استاندارد اندپورز استفاده گردید و براساس مدل برازش داده شد. معنی­دار بودن الگوها با استفاده از آماره­هایt صورت گرفت. نتایج به­ دست آمده بیانگر آن است که با توجه به آزمون فرضيات تحقيق و برازش مدل در بانک­های موجود در نمونه تحقيق نشان می­دهد که استاندارد بین­المللی شماره 30 حسابداری بر شفافیت گزارشگری مالی بانک‌ها تاثیر می­­گذارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

نوید اعلمی ؛دکتر حمیدرضا بزاززاده تربتی؛ ۱۳۹۵، بررسی اثر استانداردهای بین¬المللی بر میزان کیفیت گزارشگری مالی بانک¬ها، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد وعلوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12699-The-study-of-the-effect-of-international-standards-on-the-quality-of-financial-reporting-of-banks

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(نوید اعلمی ؛دکتر حمیدرضا بزاززاده تربتی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل