بررسی اثر کیفیت گزارشگری مالی بر عملکرد مالی

چکیده مقاله

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران میباشد .در این تحقیق از اقلام تعهدی غیرعادی برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی و از شاخص بازدهی حقوقصاحبانسهام و بازدهی داراییها برای سنجش عملکرد مالی شرکت ها استفاده شده است. قلمروی زمانی تحقیق   شرکت به عنوان نمونه استفاده شده است. در این تحقیق برای 973  بوده و از اطلاعات 8831  تا 8811 مربوط به سال های محاسبه کیفیت گزارشگری یا متغیر مستقل، قدر مطلق خطاهای مدل در عدد منفی یک ضرب شده و به عنوان شاخص   و از رگرسیون چند متغیره استفاده شده Eviews کیفیت گزارشگری مالی استفاده می شود .برای آزمون فرضیهها از نرم افزار   درصد دلالت دارد و نشان دهندهی این مطلب است که 39 است. نتایج آزمون فرضیه ها بر عدم تایید آنها در سطح اطمینان کیفیت گزارشگری مالی شرکتها بر عملکرد مالی آنها تاثیر معنیداری ندارد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

دکتر علی سعیدی ؛مریم کربلایی خانی ؛ ۱۳۹۴، بررسی اثر کیفیت گزارشگری مالی بر عملکرد مالی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1261-The-effect-of-the-quality-of-financial-reporting-on-financial-performance

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(دکتر علی سعیدی ؛مریم کربلایی خانی ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل