بررسی اثر تهدید خروج سهامداران عمده بر کیفیت گزارشگری مالی

چکیده مقاله

هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثر تهدید خروج و کناره گیری سهامداران عمده و نهادی بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بر این اساس روش تحقیق، حذف سیستماتیک  (پنج سال مالی) 8831 تا 8811 جهت نمونه گیری استفاده شده است. این تحقیق، شرکت های محدوده سال مالی  شرکت های تابلوی اصلی بورس، پس از کسر تعداد بانک ها و شرکت های بیمه و سرمایه 231را در برگرفته که از  شرکت دارای 883گذاری و تعداد شرکت هایی که دارای اطلاعات مالی ناقص بودند، حذف شده و در نهایت اطلاعات مالی کامل انتخاب شدند. برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته از رگرسیون پانل یا پولد استفاده شده است.  پس از بررسی متغیرهای مدل تحقیق، که عبارتند از رقابت سهامداران عمده و نهادی، کیفیت گزارشگری مالی و اندازه گیری تهدید خروج و سایر متغیرهای کنترلی مشخص شد که، تهدید خروج سهامداران عمده و نهادی بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر ندارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

افسانه تسلیمی نودهی؛دکتر محمود صمدی لرگانی ؛دکتر صغری براری نوکاشتی ؛ ۱۳۹۴، بررسی اثر تهدید خروج سهامداران عمده بر کیفیت گزارشگری مالی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1167-The-effect-of-withdrawal-of-major-shareholders-threaten-the-quality-of-financial-reporting

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(افسانه تسلیمی نودهی؛دکتر محمود صمدی لرگانی ؛دکتر صغری براری نوکاشتی ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل