شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب پیمانکار در پروژه های عمرانی شرکت عمران آبشار اسپادانا با استفاده از روش های نوین سیستم های تصمیم گیری چندمعیاره

چکیده مقاله

هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب پیمانکار در پروژه های عمرانی شرکت عمران آبشار اسپادانا با استفاده از روش های نوین سیستم های تصمیم گیری چندمعیاره است. جامعه آماری پژوهش مدیران و ﻣﺘﺨﺼـﺼﻴﻦ اﺟـﺮاي ﭘـﺮوژه شرکت عمران آبشار اسپادانا می‌باشد که تعداد آنها برابر با 24 نفر می‌باشد. در این پژوهش به دلیل اینکه نظر خواهی در زمینه موضوع پژوهش تنها بایستی از مدیران و ﻣﺘﺨﺼـﺼﻴﻦ اﺟـﺮاي ﭘـﺮوژه شرکت عمران آبشار اسپادانا صورت گیرد و کارگران فنی اطلاعی در این زمینه ندارند لذا از روش سرشماری استفاده شده است.در این پژوهش به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب پیمانکار از مطالعات در دسترس و همچنین مصاحیه با مدیران و ﻣﺘﺨﺼـﺼﻴﻦ اﺟـﺮاي ﭘـﺮوژه شرکت عمران آبشار اسپادانا و به منظور وزن دهی و اولویت بندی عوامل از روش AHP فازی استفاده گردید. بر اساس روش AHP فازی مشخص گردید که وضعیت مالی و اقتصادی رتبه اول، کادر تخصصی رتبه دوم ، شهرت در رتبه سوم، تجربه رتبه چهارم ، کادر تخصصی رتبه پنجم  و مابقی در رتبه های  بعدی تصمیم گیری برای انتخاب پیمانکاران شرکت عمران آبشار اسپادانا قرار دارند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

رضا صدیقی فر ؛عبدالنبی عبده کلاه چی؛ ۱۳۹۵، شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب پیمانکار در پروژه های عمرانی شرکت عمران آبشار اسپادانا با استفاده از روش های نوین سیستم های تصمیم گیری چندمعیاره، ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی،علوم و تکنولوژِی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12826-Identification-of-the-factors-affecting-the-selection-of-contractors-in-the-construction-projects-of-the-Eshandana-waterfall-company-using-modern-methods-of-multi-criteria-decision-making

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(رضا صدیقی فر ؛عبدالنبی عبده کلاه چی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل