تحلیلی بر نقش معنا در شکل گیری تصویرذهنی میادین نمونه موردی: میدان جانباز مشهد

چکیده مقاله

اهمیت میدان در سیمای شهر و یا یک مجتمع زیستی، محدود به شکل و فرم ظاهری آن نیست، بلکه وقایع تاریخی و مهم تر از آن نیازهای اجتماعی موجب می شود تا در محل مناسبی فضایی به نام میدان به وجود آید و بخشی از زندگی روزمره مردم در آن جریان یابد. در طول تاریخ، میدان برحسب ضرورت های مکانی و زمانی نقش و عملکرد متفاوتی داشته است.گاهی به صورت مکانی برای عرضه کالا بوده، و زمانی فضایی حکومتی و دیوانی و یا مذهبی داشته است. بخش عمده اي از ویژگی هاي فضاهاي شهري گذشته ایران در مؤلفه هاي معنایی و معنامحوري نمود پیدا کرده است. ویژگی هایی که در دوران معاصر دچار گمشدگی و فراموشی شده اند. یکی از اصلی ترین فضاهاي شهري که تأثیر زیادي از این مسئله گرفته میادین شهري است. در معماری و طراحی شهری توجه به نظر شهروندان یکی از مهم ترین عوامل جهت طراحی می باشد. بدین معنی که فضا و محیط اطراف از چه ویژگی هایی برخوردار باشند تا مردم را به خود جذب کنند. پژوهش حاضر با هدف نقش مکان در ایجاد تصویر ذهنی شهروندان و رابطه آن با میزان بهره گیری از فضای شهری انجام گرفته است. ایجاد فضایی در شهر که شهروندان در آن به لحاظ شرایط سنی و جنسیتی در گستره زمانی وسیعی، در آن به فعالیّت بپردازند. انسان با شناخت مكان می تواند به شناخت خویشتن حاصل شود و مکان عنصر اصلی هویت ساکنان هست. یکی از علل سرگردانی انسان امروزه نپرداختن به مفهوم مکان و از آن ره نبود هویت مکانی است. در این مقاله واژه شناسی تصویر ذهنی و مفهوم مکان و در ادامه به تعریف میدان ، خصوصیات حجمی میدان ، معیارهای برای تحلیل معنای فضای شهری، بررسی شده است. این پژوهش ، به تحلیل تصویر ذهنی از فضاي شهري میدان و ارتباط آن با تعاملات اجتماعی با استفاده از معیارهاي عینی و ذهنی صورت گرفته است. نتایج بیانگر این است، معیارهاي ذهنی (تنوع، رنگ، روشنایی و نشانه) تأثیر بیشتري نسبت به معیار هاي عینی (عناصر طبیعی، مصالح، آثار هنري و مبلمان شهري) بر شکل گیري تعاملات اجتماعی شهروندان محدوده داشته اند. در این راستا برای انجام این پژوهش، میدان جانباز مشهد به عنوان نمونه موردی مورد مطالعه قرار گرفته است. شیوه تحقیق در این پژوهش به صورت "توصیفی – تحلیلی- استباطی " در بستر مطالعه ای اسنادی و کتابخانه ای می باشد و روش جمع آوری اطلاعات نیز به صورت بازدید  میدانی می باشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

نرجس سادات فاطمی ؛مصطفی محمدپور یزدی* ؛ امیرجوان ؛سید رضا موسوی ؛ ۱۳۹۵، تحلیلی بر نقش معنا در شکل گیری تصویرذهنی میادین نمونه موردی: میدان جانباز مشهد، ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی،علوم و تکنولوژِی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12871-An-Analysis-of-the-Role-of-Meaning-in-the-Formation-of-a-Field-Image-of-Fields-Case-Study:-Mashhad-Veteran-Field

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(نرجس سادات فاطمی ؛مصطفی محمدپور یزدی* ؛ امیرجوان ؛سید رضا موسوی ؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل