پیش بینی درزانقطاع برای جلوگیری از برخورد ساختمان¬های مجاور با در نظرگیری اندرکنش خاک و سازه با استفاده از یک مدل تحلیلی

چکیده مقاله

هنگامی که فاصله­ی بین سازه ها کمتر از تغییر مکان جانبی آنها نسبت به هم باشد، ارتعاش غیر هم فاز منجر به برخورد آنها می­شود، این پدیده برخورد لرزه­ای و یا به طور خلاصه، برخورد نام دارد. توجه به اندرکنش خاک و سازه یا در نظرگیری اثرات خاک زیر ساختمان به عنوان بخشی از سیستم مورد مطالعه تفاوت­هایی را در حل چنین مسائلی ایجاد می نماید. در این پژوهش یک حل برای مسئله­ی برخورد با درنظرگیری اثر اندرکنش خاک و سازه با کمک یک مدل تحلیلی ساده سازی شده به شکل یک سیستم چند درجه آزادی و با تشکیل ماتریس های سختی، میرایی و جرم ارائه می شود. برخورد دوسازه هنگامی که ساختمان ها برخورد یکطرفه را تجربه می کنند، منجر به تشدید پاسخ ها می گردد، نتایج نشان می دهد که در نظرگیری اندرکنش خاک و سازه،  در سه حالت خاک با سه درجه­ی سختی مختلف از نرم تا سخت، نیروی برخورد را شدت می­دهد، همچنین برخورد باعث افزایش حداکثر پاسخ جابه­جایی در سازه­ی سخت­تر و کاهش حداکثر پاسخ جابه­جایی در سازه­ی نرمتر هنگامی که دوسازه هم ارتفاع باشند، میگردد. درزانقطاع پیشنهادی آیین­نامه لرزه­ای (استاندارد 2800) نیز مورد بررسی قرارگرفت و به نظر می­رسد که افزایش 10 درصدی آن برای اطمینان از عدم برخورد ضروری است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

علی خودکاری ؛پیمان همامی؛علی قنبری؛ ۱۳۹۵، پیش بینی درزانقطاع برای جلوگیری از برخورد ساختمان¬های مجاور با در نظرگیری اندرکنش خاک و سازه با استفاده از یک مدل تحلیلی، کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعمران،معماری و شهرسازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12925-Forecasting-for-collisions-to-prevent-the-collision-of-adjacent-structures-by-considering-the-interaction-of-soil-and-structure-using-an-analytical-model

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(علی خودکاری ؛پیمان همامی؛علی قنبری؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل