بررسی تاثیر ارتفاع درارزیابی عملکردی سازه های فولادی

چکیده مقاله

در گذشته در تجزیه و تحلیل خسارت وارد بر یک سازه پس از رخداد یک حادثه مخرب، برآورد میزان دقیق خسارت وارد بر هر نقطه از سازه غیرممکن به نظر میرسید. لذا معرفی شاخص خرابی برای ارزیابی میزان خسارت وارد بر المانهای سازه ضروری میباشد.آنچه در این مقاله مورد ارزیابی قرار می گیرد این است که در ابتدا سه سازه فولادی 4 و 12و 20طبقه با پلان معماری منظم با سیستم عرف سازه های فولادی ساخته شده در داخل کشور به صورت خطی در نرم افزار 2015 ETABS بر اساس آیین نامه 2800 ویرایش 4 و سایر مباحث مقررات ملی جدید سال 1392 مدلسازی می گردند. در گام بعدی با توجه به اینکه تمرکز این مقاله بر ارزیابی عملکردی سازه ها می باشد نیاز به انتخاب 10الی 15 شتاب نگاشت معتبر متناسب با منطقه ای که سازه در آن قرار گرفته است، ضروری به نظر می رسد که بر اساس توصیه آیین نامه FEMA-P695 انتخاب و از سایت PEER استخراج می گردند. سپس با مدلسازی یک قاب از هر یک از این سازه ها در نرم افزار غیرخطی سیسمواستراکت بااعمال هریک از این رکوردها به آنها، مورد تحلیل غیر خطی افزایشی دینامیکی قرار می گیرند و برای هر یک منحنی های IDA به دست می آیند. در نهایت منحنی های شکنندگی برای سطوح عملکردی IO و CP سازه ها بدست می آید و احتمال خرابی هریک از سازه ها تحت شتاب نگاشت های انتخابی مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حسین علیزاده ؛بابک دیزنگیان؛ ۱۳۹۵، بررسی تاثیر ارتفاع درارزیابی عملکردی سازه های فولادی، کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعمران،معماری و شهرسازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12942-Investigating-the-Effect-of-Altitude-on-the-Performance-Evaluation-of-Steel-Structures

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حسین علیزاده ؛بابک دیزنگیان؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل