نگرشی بر جایگاه قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد درحقوق

چکیده مقاله

چکیده  میباشد که به  » نگرشی بر جایگاه قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق جزای بین الملل «پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی و تبیین جایگاهی که قاعده منع مجازات مجدد در حقوق جزای بین الملل دارد، می پردازد. چرا که قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، از قواعد مهم در حقوق جزای بین الملل است. بر اساس این قاعده، کسی را نباید دو بار برای یك جرم محاکمه و مجازات کرد. این قاعده در اسناد بینالمللی و منطقهای حقوق بشر مطرح شده است. با توجه به عوامل مذکور، آنچه به عنوان هدف در این پژوهش مدنظر است، بررسی جایگاه قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق جزای بین الملل میباشد. و اهمیت پژوهش حاضر بر اساس این است که تحولات حقوق جزای بین الملل نشان می دهد که احساسات عمومی جهانی، تمایلی به تكرار محاکمه و اجرای مجازات نسبت به رفتار مجرمانه واحد ندارد. بنابراین باعث گردیده این مسئله در سیاست جنایی بین المللی دولتها مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این در این نوشتار به دنبال این سوال هستیم که قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در حقوق جزای بین الملل چه جایگاهی دارد؟ و برای دستیابی به این سوال این فرضیه را نیز مطرح نموده ایم که در حقوق بینالملل این قاعده از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و هست و در اکثر اسناد بینالمللی به عنوان اصلی بنیادی مورد پذیرش دولتها میباشد در هر حال یافته ها از آن حكایت می کند که یكی از قواعد و اصول معتبر و اساسی حاکمه بر رسیدگیهای کیفری، فقدان تجویز رسیدگی در خصوص موضوعی است که یكبار مورد رسیدگی واقع شده و واجد اعتبار امر مختومه کیفری گشته است.   

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سید محمد رضا رضی ؛حمید فتحی مقدم؛ ۱۳۹۴، نگرشی بر جایگاه قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد درحقوق، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1298-View-the-status-of-the-prohibition-law-tried-and-punished-again

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

( سید محمد رضا رضی ؛حمید فتحی مقدم؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل