تعیین سطح برخورداری نواحی شهری از خدمات شهری (مطالعه موردی منطقه 3 و4 شهراهواز)

چکیده مقاله

اساسی ترین هدف ایجاد عدالت اجتماعی شهروندی برقراری نظام هماهنگ خدمات شهری ویکسانی ارائه این خدمات با توجه به استعداد مناطق وبعد مسافت هسته-پیرامون درهر یک از نواحی ومناطق شهری می باشد.لازمه یکسانی توزیع خدمات شهری تعیین حد ومرزی مشخص برای تعریف استاندارد شهری از نظر وسعت وجمعیت می باشد که توانمندی سیستم مدیریت خدمات شهری با روند توسعه فیزیکی ورشد جمعیت شهروندی هم پوشانی مناسبی با یکدیگر داشته باشند.در این پژوهش بر اساس شاخص های تعیین شده وسطح برخورداری از کاربری های خدمات شهری در سطح مناطق سه و چهار شهرداری اهواز،مورد بررسی قرار گرفته است.داده های این پژوهش از طریق مدل تاکسونومی عددی، ضریب ویژگی ومدل موریس،مطالعه کتابخانه ای وتحقیق میدانی بدست آمده است.با استفاده ازمدل ناموزون موریس وتعیین سطح برخورداری تاکسونومی عددی شاخص های پراکندگی خدمات شهری مناطق ذکر شده بررسی شده است.روش تاکسونومی عددی روشی پرکاربرد وبه واقعیت نزدیک است.نتایج حاصله نشان می دهد: از نظر روش جمع خدمات ،ضریب ویژگی،استاندارد سازی،تاکسونومی ومدل موریس ناحیه 1 منطقه 3 در رتبه اول قراردارد.وناحیه 3 منطقه 4 در رتبه آخر درجه توسعه یافتگی قرار گرفته است. دراین تحقیق هدف یافتن سطح برخورداری دو منطقه شهری در دو سوی شهر است دو منطقه علی رغم شباهت هایی که با هم دارند واز یک روند توسعه ای خدمات شهری برخوردارند.دارای تفاوت هایی نیز در شاخص های کمی وکیفی توسعه می باشند.از نظر مساحت محدوده مناطق ، منطقه 4 بزرگتر از منطقه 3 بوده وجمعیت ساکنین آن نیز بیشتر می باشد.اما از نظر تراکم جمعیتی در هر هکتار منطقه 3 اندکی تراکم جمعیتی بیشتری دارد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

نیما نعمتی؛پرویز سلیمانی مقدم؛ ۱۳۹۵، تعیین سطح برخورداری نواحی شهری از خدمات شهری (مطالعه موردی منطقه 3 و4 شهراهواز)، کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعمران،معماری و شهرسازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12985-Determining-the-Level-of-Utilization-of-Urban-Areas-of-Urban-Services-(Case-Study-of-District-3-and-4-of-Sahahaaz)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(نیما نعمتی؛پرویز سلیمانی مقدم؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل