برررسی تاثیر فعالیت منابع انسانی بر روی عملکرد سازمان با نقش میانجیگری مسئولیت اجتماعی مطالعه موردی شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی تهران

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر برررسی تاثیر فعالیت منابع انسانی بر روی عملکرد سازمان با نقش میانجیگری مسئولیت اجتماعی مطالعه موردی شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی تهران است. مدیریت منابع انسانی معطوف به سیاستها، اقدامات و سیستمهایی است که رفتار، طرز فکر و عملکرد کارکنان را تحت تأثیر قرار میدهند. عملکرد هم به چگونگی انجام وظایف، فعالیتها و نتایج حاصله از آنها اطلاق می شود.مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در جهت حفظ و کمک به جامعه ای انجام دهد که در آن فعالیت می کند.جامعه آماری پژوهش،  شرکت است. حداقل حجم 300 شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی تهران با مجموع  شرکت تخمین زده شده است که به روش 124نمونه با توجه به فرمول کوکران، جامعه محدود نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. یافته ها، تمامی فرضیه های اصلی و فرعی پژوهش را تأیید کرده و تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی از طریق مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر عملکرد سازمانی معنی دار بوده است. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، برررسی تاثیر فعالیت منابع انسانی بر روی عملکرد سازمان با نقش میانجیگری مسئولیت اجتماعی مطالعه موردی شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی تهران، کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی،مدیریت و اقتصاد، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13144-Investigating-the-Impact-of-Human-Resources-on-Organizational-Performance-with-the-role-of-Mediation-of-Social-Responsibility-Case-Study-of-Small-and-Medium-Enterprises-of-Tehran-Industrial-Town

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل