اثر سرریزهای تحقیق و توسعه از طریق تجارت خارجی بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران

چکیده مقاله

بنا بر تئوری های جدید تجارت بین الملل و رشد اقتصادی درون زا، سرمایه گذاری در فعالیتهای تحقیق و توسعه افزایش رشد بهره وری کل عوامل تولید در کشورها است .تلاش برای دستیابی به فناوری از طریقتحقیق و توسعه داخلی برای کشورهای در حال توسعه امری کند و هزینه بر است. لذا این کشورها از طریق تجارت با سایر کشورهای جهان بویژه با کشورهای پیشرفته می توانند با بهره گیری از اثرات سرریز با هزینه کمتری به فناوری پیشرفته جهان دست یابند و سطح بهره وری خود را بهبود ببخشند. در نتیجه بهبود بهره وری هر کشور علاوه بر اینکه تحت تأثیر فعالیتهای تحقیق و توسعه داخل کشور می باشد، تحت تأثیر فعالیتهای تحقیق و توسعه شرکای تجاری نیز قرار می گیرد. از آنجا که مسأله اصلی مورد توجه در ارزیابی اثر سرریزهای تحقیق و توسعه بر بهره وری کل عوامل تولید، نحوه محاسبه انباشت تحقیق و توسعه خارجی است؛ هدف اصلی این -0631 مطالعه، مقایسه نتایج حاصل از بررسی اثر سرریزهای تحقیق و توسعه بر بهره وری کل عوامل تولید طی دوره زمانی ( ) با بکار گیری روش هم جمعی یوهانسن می باشد. این امر از طریق دو شیوه محاسبه مختلف انباشت تحقیق و توسعه 0631 خارجی شامل بررسی اثرات سرریز شرکای تجاری مستقیم و شرکای تجاری تصادفی صورت گرفته است .کم کشش بودن بهره وری کل عوامل تولید نسبت به متغیرهای توضیحی هر دو معادله مورد بررسی در بلندمدت را می توان به دلیل عدم بهره گیری کشور از سرریز های تحقیق و توسعه موجود در کالاهای وارداتی شرکای تجاری که هم بطور تصادفی و هم بطور مستقیم با ایران ارتباط برقرار می کنند دانست که این امر ناشی از بسته بودن اقتصاد ایران طی دوره زمانی مورد مطالعه است. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۳، اثر سرریزهای تحقیق و توسعه از طریق تجارت خارجی بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13287-The-effect-of-overflows-of-research-and-development-through-foreign-trade-on-total-factor-productivity-in-Iran

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل