عوامل مؤثر بر دیپلماسی تجاری و نقش آن در پیشرفت جوامع

چکیده مقاله

نقش ديپلماسي تجاري در توسعه تجاري و اقتصادي در دنیاي امروز چنان اهمیتي يافته است كه در برخي كشورها بخش عمده وقت دستگاه ديپلماتیك آنها را به خود اختصاص مي دهد. در همه كشورها ديپلماسي تجاري بايد به اولويت اول سیاست خارجي كشور تبديل شود. براي موفقیت در اين زمینه، تبیین مفهومي ديپلماسي تجاري و بسترسازي نهادي و ظرفیت سازي انساني لازم در بخشهاي مختلف دولتي و خصوصي از ضرورتي مبرم برخوردار است. در اين مقاله موضوعاتي نظیر مسائل مفهومي ديپلماسي تجاري، نقش ديپلماسي تجاري در ارتقاي قدرت ملي، نقش بازيگران و نهادهاي مختلف در ديپلماسي تجاري و نقش ديپلماسي تجاري در رشد سرمايه گذاري و گردشگري تبیین شده اند. براي پیشبرد ديپلماسي تجاري بايد نوعي اجماع در مورد منافع ملي حاصل شود و دولت و نهادهاي بخش خصوصي بايد به يك گفتمان مشترک دست يابند. از جمله الزامات تحقق ديپلماسي تجاري  »توسعه فرهنگ تعامل سازنده اقتصادي با جهان«و  »توسعه نگرش برونگرا براي دستیابي به جايگاه مناسب جهاني«در كشور است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

الهه یحیوی ؛زهرا تیموری راد ؛محمد منقوش ؛ ۱۳۹۳، عوامل مؤثر بر دیپلماسی تجاری و نقش آن در پیشرفت جوامع، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13296-Factors-Affecting-Commercial-Diplomacy-and-Its-Role-in-the-Advancement-of-Societies

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(الهه یحیوی ؛زهرا تیموری راد ؛محمد منقوش ؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل