بررسی رابطه بین خوش بینی مدیریت با هموارسازی سود و دقت پیش بینی سود

چکیده مقاله

در این تحقیق به بررسی رابطه بین خوش بینی مدیریت با هموارسازی سود و دقت پیش بینی سوددر بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد برای رسیدن به این هدف دو فرضیه با این مضمون که بین خوش بینی مدیریت با هموارسازی سود و دقت پیش بینی  شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس 301سود رابطه وجود دارد مطرح گردیدند برای آزمون فرضیات تحقیق داده های   تا 3131اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک هدفمند برگزیده و از داده های دوره زمانی بین سالهای مورد استفاده قرار گرفت .نتایج حاصله EViews 7  برای انجام آزمون آماری به صورت رگرسیون پانل دیتا در نرم افزار 3131 نشان دهنده این امر می باشد که بین خوش بینی مدیریت با هموارسازی سود رابطه معنی داری به صورت معکوس و بین  خوش بینی مدیریت با دقت پیش بینی سود رابطه ای به صورت مستقیم وجود دارد.  

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

دکترغلامرضا کرمی ؛مریم بهشتی؛ ۱۳۹۳، بررسی رابطه بین خوش بینی مدیریت با هموارسازی سود و دقت پیش بینی سود، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13344-Investigate-the-relationship-between-management-optimism-and-profit-smoothing-precision

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(دکترغلامرضا کرمی ؛مریم بهشتی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل