بودجهریزی عملیاتی، انضباط مالی و حسابداری دولتی

چکیده مقاله

  يکی از اولويتهای اصلاح ساختار اقتصادی کشور، اصلاح روشهای بودجهريزی و توزيع منابع در سازمانها و شرکتهای دولتی است. آنچه تحت عنوان بودجهريزی در دستگاههای اجرايی کشور رايج است شیوهای سنتی است که هیچگونه اطلاعاتی درباره هزينهشدن اعتبارها و میزان کارآيی و اثربخشی برنامه بدست نمیدهد. از سوی ديگر بودجهريزی عملیاتی بعنوان يکی از روشهای جديد بودجهريزی بر اهمیت شناسايی نتايج قابل اندازهگیری حاصل از هزينههای عمومی تاکید داشته و میتواند شفافیت خاصی به فرآيند بودجهريزی در سازمانهای دولتی ببخشد. بودجه عملیاتی عبارتست از يک برنامه سالانه به همراه بودجه سالانه که رابطه میان میزان وجوه تخصیص يافته به هر برنامه با نتايج بدست آمده از اجرای آن برنامه را نشان میدهد. در صورت عملیاتی کردن بودجه، آزادی عمل بسیاری از متصديان دستگاهها گرفته میشود. اساساً هرگونه برنامهی انضباط دهنده، مقاومتهای فراوانی در نظام اداری به همراه دارد. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

فردین احمدی؛آزاد مرادی؛مسعود یوسفی؛ ۱۳۹۳، بودجهریزی عملیاتی، انضباط مالی و حسابداری دولتی، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13374-Operational-budgeting,-financial-discipline-and-government-accounting

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(فردین احمدی؛آزاد مرادی؛مسعود یوسفی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل