رابطه حسابداری تعهدی با مسئولیت پاسخگویی عملیاتی مدیران شهرداری

چکیده مقاله

سیستم فعلی حسابداری در شهرداری ها، حسابداری نقدی می باشد که از قابلیت پاسخگویی مناسبی برخوردار نیست. بنابراین حرکت به سمت استفاده از مبنای حسابداری تعهدی در شهرداری ضروری به نظر می رسد. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه به کارگیری حسابداری تعهدی با ارتقای مسئولیت پاسخگویی عملیاتی مدیران شهرداری است. در ابتدا نمونه ای به حجم 145 نفر انتخاب و پرسشنامه پنج گزینه ای طیف لیکرت بصورت تصادفی در نمونه مورد نظر توزیع گردید. داده های حاصل از پژوهش از طریق آزمون های کولموگروف اسمیرنوف و آزمون تی استیودنت و با استفاده از نرم افزار - - Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که استفاده از حسابداری تعهدی در شهرداری منجر به افزایش مسئولیت پاسخگویی عملیاتی مدیران و معاونان مالی، حسابداران و کارشناسان می گردد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

بهنام گیلانی نیای؛محمدرضا صفری؛ ۱۳۹۵، رابطه حسابداری تعهدی با مسئولیت پاسخگویی عملیاتی مدیران شهرداری، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8504-(Accrual-accounting-relationship-managers-with-operational-responsibility-municipality)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(بهنام گیلانی نیای؛محمدرضا صفری؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل