تأثیر گزارشگری مالی بر مبنای تعهدی بر اطلاعرسانی و پاسخگویی در شهرداریها

چکیده مقاله

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثرات ناشی از بهکارگیری روش تعهدی به جای روش نقدی در تهیه صورتهای مالیشهرداریها بر اطلاعرسانی و پاسخگویی بهتر به مردم میباشد. از آنجا که مدیران از طریق محاسبه دقیق درآمدها و هزینههایهر دوره اقدام به تصمیمگیری و بودجهریزی و در کنار آن موظف به اطلاع رسانی و پاسخگویی میباشند، در نتیجه صورتهایمالی میبایست طوری تهیه شوند که در امر اطلاع رسانی و پاسخگویی بهتر به مردم مفید باشد . این امر از طریق مبنای نقدیمیسر نمیگردد، بنابراین نیاز به بررسی تفاوت بین مبنای نقدی با مبنائی است که در استانداردهای حسابداری )بند ۹۱استاندارد شماره ۹ به مبنای تعهدی تأکید کرده است( پذیرفته شده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمد رهبر؛علی رهبر؛ ۱۳۹۳، تأثیر گزارشگری مالی بر مبنای تعهدی بر اطلاعرسانی و پاسخگویی در شهرداریها، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12160-Impact-of-financial-reporting-based-on-accountability-for-information-and-accountability-in-municipalities

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمد رهبر؛علی رهبر؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل