بررسی تأثیر محافظهکاری حسابداری بر پایداری سود و ارزشگذاری سود در  بورس اوراق بهادار تهران - ایران

چکیده مقاله

هدف این پژوهش بیان تأثیر محافظهکاری حسابداری بر پایداری سود و ارزشگذاری سود است. بدین منظور با استفاده از اطلاعات  ، این نقش مورد مطالعه قرار 2911-2931 ایران طی سالهای –مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  و الگوی اثرات ثابت و تصادفی و آزمون ریشهی واحد و Eviews گرفته است. با در نظر گرفتن نتایج آماری حاصله از نرم افزار آزمون همجمعی مشخص گردید که محافظهکاری حسابداری بر پایداری سود و ارزشگذاری سود تأثیر مثبت و معناداری دارد و این رابطه و شناخت میتواند بر تصمیمگیری مدیران و شیوهی تامین مالی آنها تاثیر گذارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

روح الله جمشیدپور؛دکترمرشید خیرالهی؛الهه احمدی؛ الهه حجتی؛ ۱۳۹۳، بررسی تأثیر محافظهکاری حسابداری بر پایداری سود و ارزشگذاری سود در بورس اوراق بهادار تهران - ایران، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13424-Investigating-the-Effect-of-Accounting-Conservatism-on-Earnest-Stability-and-Earning-Valuation-in-Tehran-Stock-Exchange---Iran

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

( روح الله جمشیدپور؛دکترمرشید خیرالهی؛الهه احمدی؛ الهه حجتی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل