بررسی تاثیر اقلام تعهدی کوتاه مدت بر قیمت گذاری تولید خدمات حسابرسی

چکیده مقاله

1931در این پژوهش به بررسی رابطه اقلام تعهدی کوتاه مدت و قیمت گذاری تولید خدمات حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی مذکور بررسی گردید.برای آزمون 39پرداخته شده است.برای انجام این پژوهش از 1931 استفاده شده است.در این پژوهش جهت تعیین حق EViews6فرضیه های پژوهش از تحلیل رکرسیونی تلفیقی در سطح کل شرکتها بااستفاده از نرم افزار از چهار معیار ،الزحمه حسابرسی از اقلام تعهدی کوتاه مدت استفاده شد.متغیر وابسته پژوهش حاضرقیمت گذاری خدمات حسابرسی که به منظور سنجش آن حقالزحمه حسابرسی، لگاریتم طبیعی تلاش صرف شده، لگاریتم طبیعی هزینه زمانی سرمایهگذاری شده حسابرس،لگاریتم طبیعی افزایش قیمت فروش استفاده گردید.همچنین در این پژوهش از متغیرهای کنترلی نسبت بدهی جاری، نسبت سرمایهگذاری کوتاه مدت، نسبت بدهی مالی، بازده داراییها،اهرم مالی بلندمدت،نرخ هزینه استهلاک ،اندازه شرکت، متغیر دووجهی زیان عملیاتی استفاده شد.
یافته های پژوهش نشان می دهد که اقلام تعهدی کوتاه مدت بر حق الزحمه حسابرسی و تلاش صرف شده حسابرسان و سود ناخالص قرارداد حسابرسی تاثیر مثبت و غیر معنی داردارد،اماتاثیر بر هزینه زمانی سرمایه گذاری شده حسابرسان منفی و غیر معنی دار است.دراین پژوهش ازمیان متغیرهای کنترلی هزینه استهلاک بر تلاش صرف شده حسابرسان تاثیر مثبت و معنادرای دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مریم رضوی؛ دکتر حمید صالحی ؛ ۱۳۹۳، بررسی تاثیر اقلام تعهدی کوتاه مدت بر قیمت گذاری تولید خدمات حسابرسی، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13436-Investigating-the-effect-of-short-term-accruals-on-the-pricing-of-audit-services-production

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مریم رضوی؛ دکتر حمید صالحی ؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل