تاثیر اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش برای پاسخگویی به این پرسش نمونه ای به تعداد 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری از مدل دچو و همکاران (1995) و متغیر ریسک سقوط قیمت سهام با استفاده ازچهار معیار شامل دوره سقوط قیمت سهام، چولگی منفی بازده سهام ، نوسان پایین به بالا و سیگمای حداکثری مورد ارزیابی قرار گرفت. در این پژوهش دو فرضیه طرح شد، زمانی که دوره سقوط قیمت سهام به متغیر وابسته است برا آزمون فرصیه از الگوی لاجیت و برای بقیه فرضیه ها از مدل رگرسیونی در سطح معنی داری 95/0 درصد استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین اقلام تعهدی اختیاری و رسیک سقوط قیمت سهام رابطه معنادار و بین اقلام تعهدی غیراختیاری و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه معنادار وجود ندارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

فاطمه عاشری*؛محمدرضا نیکبخت؛ ۱۳۹۵، تاثیر اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13890-The-effect-of-voluntary-and-non-voluntary-accruals-on-the-risk-of-stock-market-crashes

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(فاطمه عاشری*؛محمدرضا نیکبخت؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل