تاثیر کیفیت سود بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت سود و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش برای پاسخگویی به این پرسش نمونه ای به تعداد 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفت. متغیر کیفیت سود با استفاده از چهار معیار، شامل کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، ارزش پیش بینی کنندگی سود و هموارسازی سود مورد ارزیابی قرارگرفت، همچنین متغیر ریسک سقوط قیمت سهام با استفاده از سه معیار شامل دوره سقوط قیمت سهام، چولگی منفی بازده سهام و نوسان پایین به بالا مورد ارزیابی قرار گرفت. زمانی که دوره سقوط قیمت سهام به متغیر وابسته است برا آزمون فرضیه از الگوی لاجیت و برای بقیه فرضیه ها از مدل رگرسیونی در سطح معنی داری 95/0 درصد استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هموارسازی سود، پایداری سود و ارزش پیش بینی کنندگی سود رابطه مثبت و معنادار و کیفیت اقلام تعهدی رابطه منفی و معنادار با ریسک سقوط قیمت سهام دارد. به طور کلی کیفیت سود با ریسک سقوط قیمت سهام رابطه معنادار دارد، اما دقیقا نمیتوان گفت که این ارتباط مثبت است یا من.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، تاثیر کیفیت سود بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13891-The-Impact-of-Earnings-Quality-on-the-Risk-of-Falling-Stock-Prices

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل