مطالعه تاثیر معیارهاي سرمايه گذاري بر ريسک سقوط آتی قیمت سهام در بازار سرمايه ايران

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر ارزيابی" تاثیر معیارهاي سرمايه گذاري بر ريسک سقوط آتی قیمت سهام در بازار سرمايه ايران" می باشد ، در راستاي رسیدن به اين هدف معیارهاي سرمايه گذاري تحت 4 شاخص ، سود هر سهم ، نرخ تقسیم سود ، نسبت قیمت به سود هر سهم ، رتبه نقدشوندگی سهام و ريسک سقوط آتی قیمت سهام ، داده هاي 44 شرکت درفاصله زمانی 1388 الی 1392 در بورس اوراق بهادار تهران و با بهره گیري از روش تجزيه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره ، به کمک نرم افزار 7 Eviews ، استفاده شد . نتايج آزمون ها حاکی ازآن است که بین شاخص هاي سود هر سهم ، نرخ تقسیم سود شرکت و ريسک سقوط آتی قیمت سهام رابطه معناداري وجود دارد ، اما بین نسبت قیمت به سود هر سهم ، رتبه نقدشوندگی سهام و ريسک سقوط آتی قیمت سهام رابطه معناداري وجود ندارد .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

آنا حقانی فر ،؛دکتر حمیدرضا شماخی؛دکتر غلامعلی حاجی؛ ۱۳۹۴، مطالعه تاثیر معیارهاي سرمايه گذاري بر ريسک سقوط آتی قیمت سهام در بازار سرمايه ايران، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2376-The-impact-of-investment-criteria-on-the-risk-of-future-collapse-of-stock-prices-in-the-capital-market-of-Iran

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(آنا حقانی فر ،؛دکتر حمیدرضا شماخی؛دکتر غلامعلی حاجی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل