پیشبینی مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با بکارگیری سیستم یادگیری ماشینی بر پایه ماشین بردار پشتیبان

چکیده مقاله

در تحقیق حاضر به پیش بینی مدل مدیریت سود با استفاده از سیستمهای یادگیری ماشینی بر پایه ماشین بردار پشتیبان با میپردازد .ارزیابی انجام شده در این تحقیق بر پایه 0939-0931 بهکارگیری شاخصهای مدل علائم هشدار بین سالهای بررسی توانمندی مدل از نظر رویارویی با دو نوع خطای شناخته شده در استنتاج آماری موسوم به خطاهای آلفا و بتا میباشد. برای این کار سه نمونه الف و ب و پ به ترتیب به منظور آزمون خطای نوع اول و دوم با استفاده از نمونه شبیهسازی شده مدیریت سود و نمونه پ برای آزمون روایی خارجی نتایج تحقیق، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. هدف اصلی تحقیق حاضر، ارائه مدلی برای پیشبینی مدیریت سود با بگارگیری ماشین بردار پشتیبان است. جامعهی آماری مورد بررسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. نتایج تحقیق نشان داد از بین مدلهای مختلف ماشین بردار پشتیبان تابعی شعاعی با پارامتر . به عنوان بهترین مدل انتخاب گردید 1.0

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

نجمه روزبخش؛معصومه نجاری؛دکتر منصور گرکز؛پریسا رضائی پژند؛ ۱۳۹۳، پیشبینی مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بکارگیری سیستم یادگیری ماشینی بر پایه ماشین بردار پشتیبان، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13455-Prognosis-of-earnings-management-in-companies-accepted-in-Tehran-Stock-Exchange-by-using-a-machine-learning-system-based-on-backup-carriers

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(نجمه روزبخش؛معصومه نجاری؛دکتر منصور گرکز؛پریسا رضائی پژند؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل