بهبود الگوریتم تکاملی علفهای هرز بر اساس مکانیزم  گرده افشانی گلها

چکیده مقاله

  الگوريتم بهینهسازی علف هرز يک الگوريتم تکاملي با رويکرد مبتني بر زاد و ولد گیاهان ميباشد. در الگوريتم بهینهسازی علف هرز هر راهحل مسئله در قالب يک گیاه کدگذاری شده و بر حسب شايستگي گیاه تعداد دانه به عنوان جواب جديد مسئله در اطراف آن ايجاد ميشود. الگوريتم بهینهسازی علفهای هرز از محدود الگوريتمهای تکاملي است که در آن مکانیزم زادآوری بر حسب شايستگي وجود دارد از اين رو اين الگوريتم دارای مکانیزم جستجوی قوی پیرامون جوابهای بهینه است که ميتواند دقت الگوريتم بهینهسازی علف هرز را افزايش دهد. علیرغم ويژگيهای ممتاز نظیر جستجوی محلي پیرامون جوابهای بهینه، سادگي و دقت مناسب در الگوريتم بهینهسازی علف هرز به علت جستجوی قوی محلي پیرامون جوابهای بهینه احتمال گرفتار شدن اين الگوريتم در بهینههای محلي وجود دارد. يکي از مشکلات اصلي الگوريتم بهینهسازی علف هرز عدم در نظر گرفتن ارتباطات بین گیاهان از طريق فرآيند گردهافشاني است که ميتوان توسط اين فرآيند رفتار مدلسازی الگوريتم بهینهسازی علف هرز را بهبود داد. در اين مقاله يک نسخه جديد از الگوريتم بهینهسازی علف هرز ارايه شده است که در آن از مکانیزمهای الگوريتم گردهافشاني گل الگوبرداری شده است تا دقت الگوريتم پیشنهادی افزايش يابد. نتايج آزمايشات ما بر روی مجموعهای از توابع ارزيابي نشان ميدهد که روش پیشنهادی ما نسبت به الگوريتمهای نظیر بهینهسازی علف هرز و گردهافشاني گل دقت بیشتری داشته و کمتر در بهینههای محلي گرفتار ميشود. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سمانه مهری دهنو ؛مرجان عبدیزدان ؛ ۱۳۹۵، بهبود الگوریتم تکاملی علفهای هرز بر اساس مکانیزم گرده افشانی گلها، سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13482-Improvement-of-Weed-Evolutionary-Algorithm-Based-on-Pollination-Mechanism-of-Flowers

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سمانه مهری دهنو ؛مرجان عبدیزدان ؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل