بررسي روشهاي آزمون نرمافزار و تفاوت آنها

چکیده مقاله

توسعه سيستمهاي نرمافزاري شامل يكسري فعاليتهاي توليد ميباشد كـه امكـان اشـتباهات انسـاني در آن زياد است. به دليل عدم توانـايي انجـام كارها و برقراري ارتباط، نرمافزار همواره با فعاليت تضمين كيفيت همراه است .آزمون نرمافزار عنصري حياتي از تضمين كيفيت نرمافزار ميباشد و مرور تقريبـي مشخصـه، طراحـي، و توليـد كـد را نشان ميدهد و شامل فراينـد اجـراي يـك برنامه با هدف يافتن  نسبي ، باگهاي نرمافزاري است، اما محدود به آن نيست. كيفيت مطلق نيست، بلكه براي افراد مختلف است. آزمودن هرگز نميتواند صحت نرمافزارهاي كامپيوتري را به طور كامل اثبات كند .هـر محصـول نـرمافـزاري مخاطبان خاصي دارد. براي مثال يك نرمافزار بازي كامپيوتري مخاطباني كاملا متفاوت از مخاطبان يك نرمافـزار بـانكي دارد. بنابراين، زماني كه سازماني يك محصول نرمافزاري را مينويسد يا خريداري ميكند، بايستي اطمينان حاصل كند آيا محصول نرمافزاري براي كاربران او، مخاطبان او و ساير سهامداران قابل پذيرش هست. آزمون نـرم افـزار فرايند تلاش براي اينگونه ارزيابيها، اعتبارسنجيها و درستسنجيها ميباشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، بررسي روشهاي آزمون نرمافزار و تفاوت آنها، سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13495-Examination-of-Software-Testing-Techniques-and-Their-Differences

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل