سنتز و شناسایی کمپلکس های عناصر واسطه با 2- هیدروکسی نفتالدهید-4- پیریدین کربوکسیلیک اسید هیدرازون

چکیده مقاله

در این کار تحقیقاتی ابتدا از واکنش 4- پیریدین کربوکسیلیک اسید هیدرازید و 2- هیدروکسی نفتالدهید لیگاند باز شیف H 2 L سنتز  و توسط طیف سنجی هایFT-IR  و UV-Vis شناسایی شد. سپس این لیگاند با نمک استات فلزات Zn ،Cu وNi در حضور و غیاب ایمیدازول وارد واکنش شده و کمپلکس های  ZnL. 0.5 H2O ، CuL.0.5H2O،NiL. H2O، 2H2O.[[Zn L(Imd) (H2O) ، [Cu L(Imd)]. 0.5 H2O وL(Imd)]. 1.5 H2O [Ni   سنـتز شدند. این کمپلکس ها توسط طیف سنجی هایFT-IR ، 1HNMR و UV-Vis و آنالیز عنصری و آنالیز حرارتی بررسی و شناسایی شدند. نتایج ها نشان داد که در تمام کمپلکس ها لیگاند به صورت سه دندانه دو آنیونی عمل کرده و از طریق اتم های  اکسیژن فنولی، نیتروژن ایمین واکسیژن انولی به فلزکوئوردینه می شود. در کمپلکس های  2H2O.[[Zn L(Imd) (H2O) وL(Imd)]. 0.5 H2O [Cu و [Ni L(Imd)]. 1.5 H2O کره کوئوردیناسیونی توسط یک مولکول ایمیدازول کامل می شود و برای سایر کمپلکس ها ساختار دیمر پیشنهاد می گردد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، سنتز و شناسایی کمپلکس های عناصر واسطه با 2- هیدروکسی نفتالدهید-4- پیریدین کربوکسیلیک اسید هیدرازون، سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13628-Synthesis-and-identification-of-complexes-of-intermediate-elements-with-2-hydroxy-naphthaldehyde-4-pyridine-carboxylic-acid-hydrazone

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل