Synthesis of biodegradable poly lactic acid based polyurethanes

چکیده مقاله

دراین مقاله سنتز پلییورتان موردنظر به روش پلیمریزاسیون مرحلهای در دو مرحله انجام شد.ابتدا پیشپلیمر پلیلاکتیک اسید
هیدروکسیله با جرم مولکولی پایین که قبلاً توسط پلیمریزاسیون کندانسیونی لاکتیک اسید سنتز شده بود،تهیه شد. در مرحله اول
سنتز، زنجیرهای این پیشپلیمر توسط دی ایزوسیانات HDI به یکدیگر متصل شدند، سپس در مرحله دوم سنتز،با استفاده از
1و 4 بوتان دی ال )به عنوان زنجیر افزاینده( پلییورتان با جرم مولکولی بالا تهیه شد. این کار با چهار نسبت مولی متفاوت از مواد -
اولیه انجام شد، سپس به کمک آزمونهای , FTIR, GPC, DTG, TGA, DSC, خواص فیزیکی و رئولوژیکی پلییورتانها
بررسی و تأثیر پارامتر نسبت مولی بر روی خواص آنها ارزیابی شد. نتایج این پژوهش نشان داد پیوندهای هیدروژنی قوی بین
بخشهای سخت پلییورتانهای بدست آمده از دی ایزوسیاناتهای آلیفاتیک وجود دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سیدعلی حسن رضوی کیا 1،؛مسعود راهبری سی سخت 2،؛رضا معین زاده 3،؛سید محمد فقیه 4،؛احسان کیانفر؛ ۱۳۹۳، Synthesis of biodegradable poly lactic acid based polyurethanes، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4901-Synthesis-of-biodegradable-poly-lactic-acid-based-polyurethanes

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سیدعلی حسن رضوی کیا 1،؛مسعود راهبری سی سخت 2،؛رضا معین زاده 3،؛سید محمد فقیه 4،؛احسان کیانفر؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل