بررسی نقش خشونت خانگی علیه زنان در بروز طلاق عاطفی میان زوجین  (مطالعه موردی: زنان متأهل شهر علی آباد کتول )

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش خشونت خانگی علیه زنان در بروز طلاق عاطفی میان زوجین در میان زنان متأهل شهر علی آباد کتول می باشد. جهت این امر به صورت تصادفی و مطابق جدول مورگان، تعداد 384 زن متاهل انتخاب شدند و در آزمون شرکت کردند. جهت گردآوری داده ها نیز از پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن (2005) و پرسشنامه خشونت خانگی علیه زنان حاج یحیی (2001) استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز آزمون های همبستگی و رگرسیون به کار رفت. یافته های این پژوهش وجود رابطه مثبت و معنادار بین خانگی و طلاق عاطفی را نشان داد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد بین طلاق عاطفی و پایگاه اقتصادی-اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین مشخص گردید بین خشونت روانی، خشونت جنسی، خشونت اقتصادی و نمره کل خشونت خانگی علیه زنان با طلاق عاطفی رابطه معناداری وجود دارد و در مورد خشونت فیزیکی رابطه معنادار نمی باشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

رحمت الله میراحمدی؛سودابه قلیچی؛ ۱۳۹۵، بررسی نقش خشونت خانگی علیه زنان در بروز طلاق عاطفی میان زوجین (مطالعه موردی: زنان متأهل شهر علی آباد کتول )، دومین کنفرانس بین المللی علوم ومهندسی در عصر تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13719-Investigating-the-Role-of-Domestic-Violence-Against-Women-in-Emotional-Divorce-Among-Couples-(Case-Study:-Married-Women-in-Ali-Abad-Katoul)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(رحمت الله میراحمدی؛سودابه قلیچی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل