بررسی رابطه بین سازگاری زوجی بابرخی ویژگی‌های جمعیت شناختی (سن،سن هنگام ازدواج،مدّت زمان ازدواج،سطح تحصیلات وتعدادفرزندان دختروپسر) زنان شاغل وهمسرانشان

چکیده مقاله

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین سازگاری زوجی با برخی ویژگیهای جمعیّت شناختی از جمله سن، سن هنگام ازدواج، مدّت زمان ازدواج، سطح تحصیلات و تعداد فرزندان دختر و پسر زنان شاغل و همسرانشان اجرا گردید. روش پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری را کلیه ی زنان شاغل در اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان (180 نفر) تشکیل دادند. از این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده با توجه به جدول مورگان حجم نمونه ای به تعداد 118 نفر انتخاب و اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه های 101 زوج مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های سنجش عملکرد خانواده (FAD) و پرسشنامه ی محقق ساخته (جهت پاسخگوئی به سؤالات مربوط به ویژگی های جمعیّت شناختی) گردآوری شد. بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که سازگاری زوجی و ناخشنودی جنسی زنان و نیز سازگاری زوجی مردان مورد مطالعه تحت تأثیر سن آنها قرار نمی گیرد. امّا سن بر ناخشنودی جنسی مردان تأثیر دارد. از طرفی بین مدّت زمان ازدواج زنان و نیز مردان با سازگاری زوجی آنان همبستگی مثبت وجود دارد. همچنین بین تعداد فرزندان دختر با سبک مشکل گشایی زنان و عامل الگوهای نقش رفتاری مردان همبستگی منفی به دست آمد. به علاوه بین تعداد فرزندان پسر با عامل ارتباط عاطفی در زنان و عامل الگوهای نقش رفتاری در مردان همبستگی منفی مشاهده شد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

زینب جوانمرد؛اعظم وزیری نسب ؛هادی تهامی زرندی ؛سعیده ایثار ؛زهرا کاظمی سربنانی ؛ ۱۳۹۵، بررسی رابطه بین سازگاری زوجی بابرخی ویژگی‌های جمعیت شناختی (سن،سن هنگام ازدواج،مدّت زمان ازدواج،سطح تحصیلات وتعدادفرزندان دختروپسر) زنان شاغل وهمسرانشان، دومین کنفرانس بین المللی علوم ومهندسی در عصر تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13724-The-study-of-the-relationship-between-couple-compatibility-with-some-demographic-characteristics-(age,-age-at-marriage,-duration-of-marriage,-education-level-and-number-of-full-time-students)-employed-women-and-their-partners

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(زینب جوانمرد؛اعظم وزیری نسب ؛هادی تهامی زرندی ؛سعیده ایثار ؛زهرا کاظمی سربنانی ؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل