مقایسه میزان سازگاری اجتماعی زنان متاهل شاغل و غیرشاغل

چکیده مقاله

در پژوهش حاضر به مقایسه میزان سازگاری اجتماعی زنان متاهل شاغل و غیر شاغل سنین (اصفهان) پرداخته شد.   سالگی شهر نجف آباد (اصفهان) می باشد.حجم 25 تا 52 جامعه آماری در پژوهش حاضر  زنان متاهل شاغل و غیر شاغل سنین  نفر از بین زنان متاهل شاغل شهر 055 نفر انتخاب شده ،ازاین تعداد  555 نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی 854جامعه  نفر را انتخاب کردیم که 055 نجف آباد (اصفهان) و زنان متاهل غیرشاغل شهر نجف آباد (اصفهان) به روش نمونه گیری تصادفی پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل بر روی آنها اجرا شد.  به این نتیجه رسیدیم که بین سازگاری اجتماعی زنان متاهل شاغل و p> 5/50پس از تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به مقدار زنان  متاهل غیر شاغل تفاوت معنی داری وجود دارد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، مقایسه میزان سازگاری اجتماعی زنان متاهل شاغل و غیرشاغل، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1412-Comparison-of-Social-Adjustment-of-married-women-employed-and-unemployed

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل