مقایسه ابراز هیجان و افسردگی در کودکان دارای مادران شاغل و غیرشاغل از طریق تست خانه و درخت و آدم

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف مقایسه ابراز هیجان و افسردگی در کودکان دارای مادران شاغل و غیرشاغل از طریق تست خانه و درخت وآدم انجام گرفت. از بین کلیه کودکان دختر و پسر 5تا 21 ساله مدارس ناحیه 3 آموزش و پرورش شهر شیراز با استفاده از روشنمونه گیری خوشه ای 1گروه نمونه 33 نفره انتخاب شد گروه اول 33 نفر کودکانی که مادران شاغل دارند و گروه دوم 33 نفر کودکانیکه مادران خانه دار دارند انتخاب شد. روش تحقیق در زمره تحقیقات علی- مقایسه ای میباشد. ابزار مورد استفاده تست خانه درخت آدم در نظر گرفته شد. یافته های پژوهش نشان داد ابراز هیجان در کودکان دارای مادران شاغل و غیرشاغل از طریق تستخانه و درخت و آدم تفاوت معنی داری وجود ندارد. افسردگی در کودکان دارای مادران شاغل و غیرشاغل از طریق تست ترسیمخانواد تست خانه و درخت و آدم تفاوت معنی داری وجود ندارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

فریبا فرمانبر؛حسین بقولی؛ ۱۳۹۴، مقایسه ابراز هیجان و افسردگی در کودکان دارای مادران شاغل و غیرشاغل از طریق تست خانه و درخت و آدم، دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11273-Comparison-of-excitement-and-depression-in-children-with-employed-and-non-employed-mothers-through-Test-the-house-and-the-tree-and-the-adam

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(فریبا فرمانبر؛حسین بقولی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل