بررسی کیفیت پساب کارخانه سوسیس و کالباس سازی

چکیده مقاله

هدف از این تحقیق تعیین کمیت و کیفیت پساب تولیدی در صنعت سوسیس و کالباس سازی می­باشد. برای این منظور نمونه­برداری از پساب کارخانه در سه ماه تابستان سال 1395 و در هر ماه سه روز از یک هفته در دو نوبت صبح و عصر انجام گردید و در کل تعداد 162 نمونه تهیه گردید و مورد آزمایش قرار گرفت. در این تحقیق به  بررسی و آنالیز پارامتر­های pH، BOD، COD، TSS، TDS، NO3، Oil، Alkalinity، Turbidity در پساب خروجی کارخانه سوسیس و کالباس سازی واقع در استان فارس و مقایسه نتایج به دست آمده با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران پرداخته شده است. میانگین میزان پساب تولیدی در کارخانه‌ سوسیس و کالباس سازی برابر با L/min 100 محاسبه گردید. محل دفع پساب کارخانه چاه جذبی می‌باشد، لذا نتایج به دست آمده با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست مربوط به تخلیه در چاه جذبی مقایسه گردید. براساس آزمایشات انجام شده در پساب کارخانه سوسیس و کالباس سازی، pH برابر با 62/7، COD برابر با  mg/l38/244، BOD برابر با  mg/l05/122، TDS برابر باmg/l 5/7195، TSS برابر باmg/l  58/275، Oil برابر باmg/l  23/10، NO3 برابر با  mg/l58/31، Alkalinity برابر با  mg/l69/414، Turbidity برابر با JTU 07/89 می‌باشند. نتایج نشان داد طبق استاندارد ملی سازمان حفاظت محیط زیست کارخانه سوسیس و کالباس سازی به جز پارامترهای NO3 و Oil که بالاتر از حدود مجاز بودند سایر پارامترها در حدود مجاز استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست قرار داشتند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

۱۳۹۵، بررسی کیفیت پساب کارخانه سوسیس و کالباس سازی، دومین کنفرانس بین المللی علوم ومهندسی در عصر تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13798-Assessment-of-the-quality-of-wastewater-from-sausage-factory-and-sausage

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل