بررسی کیفیت پساب تولیدی در صنایع غذایی  (مطالعه موردی صنایع تولید سوسیس کالباس و نوشابه سازی)

چکیده مقاله

پساب حاصل از صنایع مهم­ترین نقش را در آلودگی محیط زیست دارد، تخلیه این پساب در محیط طبیعی پذیرنده، همواره توأم با اثرات جبران ناپذیری بوده است. در میان انواع پساب­های صنعتی، تخلیه پساب صنایع غذایی در محیط زیست موجب آلودگی محیط زیست گردیده است. بر این اساس بررسی کیفیت پساب صنایع غذایی به منظور تدوین برنامه­های کنترلی، ضروری است. در این تحقیق به  بررسی و آنالیز پارامتر­های pH، BOD، COD، TSS، TDS، NO3، Oil، Alkalinity، Turbidity در پساب خروجی دو کارخانه تولید­کننده سوسیس و کالباس شام شام احسان و نوشابه­سازی ملیسا واقع در استان فارس و مقایسه نتایج به دست آمده با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست پرداخته شده است. نمونه برداری در سه ماه تابستان 1395در سه روز یک هفته از هر ماه و هر روز در دو نوبت صبح و عصر صورت گرفت. میزان پساب تولیدی توسط کارخانه‌های سوسیس و کالباس سازی و نوشابه سازی به ترتیب  L/min100 و L/min 160 محاسبه شدند. محل دفع پساب هر دو کارخانه چاه جذبی می‌باشد، لذا نتایج به دست آمده با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست مربوط به تخلیه در چاه جذبی مقایسه شدند. نتایج نشان داد طبق استاندارد ملی سازمان حفاظت محیط زیست کارخانه سوسیس و کالباس سازی به جز پارامترهای NO3 و Oil که بالاتر از حدود مجاز بودند سایر پارامترها در حدود مجاز استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست قرار داشتند. در کارخانه نوشابه سازی نیز به جز پارامتر NO3 که بالاتر از حد مجاز بود سایر پارامترها در حدود مجاز استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست قرار داشتند

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

۱۳۹۵، بررسی کیفیت پساب تولیدی در صنایع غذایی (مطالعه موردی صنایع تولید سوسیس کالباس و نوشابه سازی)، دومین کنفرانس بین المللی علوم ومهندسی در عصر تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13799-Evaluation-of-the-quality-of-manufactured-waste-in-the-food-industry-(Case-study-of-sausage-and-beverage-production-industries)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل