تاثیر مد گرایی(مد روز) بر رفتار مصرف کنندگان پوشاک شهر شیراز

چکیده مقاله

چکیده

مصرف کنندگان می خواهند محصولات ممتاز و یا برجسته را خریداری کنند ، محصولات باید در مقایسه با محصولات جایگزین یا مشابه آنها متفاوت و ویژه باشد یکی از موثرترین روش های تمایز استفاده از مد روز است. به همین دلیل شرکت ها و مدیران تلاش می کنند محصولات خود را با استفاده ازنوآوری برای موفقیت از محصولات رقبا ، تمایز دهند. روش این تحقیق از جهت هدف کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، مشتریان پوشاک در شهر شیراز  است ، با توجه به اینکه نامحدود می باشد ۳۸۴نفر به عنوان نمونه و به صورت تصادفی ساده انتخاب شد.  ابزار جمع آوری در این پژوهش ، پرسشنامه است و ازنرم افزار SPSS21وSmartpls3 استفاده شده است. برای پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد و برای روایی از روایی همگرا استفاده شد.. هدف از پژوهش حاضر، بررسی  تاثیر مدروز بر رفتار مصرف کنندگان پوشاک می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که مدروز یا مدگرایی و مولفه های آن بر رفتار مصرف کنندگان تاثیر معناداری دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

پری شجاعیان؛یاسان اله پوراشرف؛زینب طولابی؛ ۱۳۹۷، تاثیر مد گرایی(مد روز) بر رفتار مصرف کنندگان پوشاک شهر شیراز، کنگره بین المللی مدیریت و کسب و کار، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/14026-The-Impact-of-Fashion-on-Consumer-Behavior

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(پری شجاعیان؛یاسان اله پوراشرف؛زینب طولابی؛ ۱۳۹۷)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل