بررسی شرایط رای داوری در نظام حقوقی ایران

چکیده مقاله

یکی از شاکله هاي جامعه ي مدنی، واگذاري بخش هایی از حاکمیت به نهادهاي مردمی غیردولتی و نیز اعمال سیاست عدم تمرکز در بخش هاي دولتی است. بنابراین همان گونه که توسعه ي سیاسی به معناي توزیع قدرت سیاسی جامعه در بین نهادهاي مردمی در حوزه هاي مختلف و واگذاري واقعی حاکمیت سیاسی به آنان می باشد،یکی از آثار پذیرش اندیشه توسعه ي قضایی، ایجاد نهادهاي مشابه در حوزه ي وظایف قوه ي قضائیه و واگذاري بخشی از مسئولیت هاي این قوه به آنان است. امروزه با توجه به موانع مختلف همچون تشریفات طولانی و پیچیده رسیدگی دادگاه ها، هزینه هاي زیاد دادرسی، وجود قوانین زیاد و دست و پاگیر، بسیاري از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ترجیح می دهند که براي حل و فصل اختلافات خود به داوري تمسک جویند. در نتیجه امروزه داوري درحل و فصل اختلافات نقش بسزایی دارد و مزایاي استفاده از آن به عنوان یکی از شیوه هاي جایگزین حل و فصل اختلافات، موجب گرایش روز افزون به آن گردیده است.اما مسله اي که این مقاله پیش روي خود دارد بررسی شرابط صحت راي داوري است ..اجراي آراي داوري تا زمانی که داراي شرایط مصرح در قانون باشد و در چارچوب قوانین مشخص داوري و باید ها و نبایدهاي آیین دادرسی مدنی صادر شده با شد قابل اجراست در غیر این صورت برابر همان قانون قابل ابطال است و فاقد اعتبار میباشد. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، بررسی شرایط رای داوری در نظام حقوقی ایران، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1515-Inspection-of-the-award-in-the-Iranian-legal-system

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل