یک الگور یتم جد ید برا ی تعیین ساختار اسناد وب با استفاده از اتوماتا ی یادگیر سلولی

چکیده مقاله

وب طی يک فرآيند آشفته و غیرمتمرکز در حال رشد است و اين روند منجر به تولید حجم وسیعی از
مستندات متصل به يکديگر شده است که از هیچ گونه سازماندهی منطقی برخوردار نیستند. يکی از
مسائل مهم در وب، سازماندهی اسناد به منظور دسترسی آسان به آنها میباشد. در اين مقاله يک روش
جديد و مبتنی بر اتوماتای يادگیر سلولی برای کشف ساختار ارتباطی بین اسناد وب پیشنهاد میگردد.
تعیین ساختار اسناد وب باعث پیدا کردن اسناد مشابه به هم شده و میتوان بوسیله آن به خوشهبندی و
رتبهبندی اين اسناد پرداخت. در روش پیشنهادی به هر صفحه وب، يک عامل نسبت داده میشود،
عاملهای نسبت داده شده به صفحات وب، در بین سلولهای يک اتوماتای سلولی دو بعدی توزيع
میشوند و هر عامل به يک اتوماتای يادگیر مجهز میشود که وظیفه آن تعیین میزان ارتباط عامل با
سلولهای همسايه براساس پیمايشهای کاربران وب است. نتايج آزمايشها نشان میدهد که الگوريتم
پیشنهادی از کارايی قابل ملاحظهای نسبت به ساير الگوريتمهای مبتنی بر اتوماتای يادگیر برخوردار
است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حسین قلی زاده؛بابک اناری؛ ۱۳۹۲، یک الگور یتم جد ید برا ی تعیین ساختار اسناد وب با استفاده از اتوماتا ی یادگیر سلولی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم .مهندسی و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1580-One-Algorithm-New-To-Determination

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حسین قلی زاده؛بابک اناری؛ ۱۳۹۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل